Baghøiene
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050105-12

Fredningsnr.
36283

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Journnr.:Fællles kort for nr. 3628-3, 4, 5, 6. Højrest, 3,5 x 20-25 m. Nordøstlige halvdel omdannet og delvis bortskåret af baneanlæg. Græsklædt i ager, bev. med tjørne og røn. Udgravet 1875.
Undersøgelsehistorie  (14)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, som undersøgtes...[Opbygget omkr. centralt placeret træpæl. Ingen begravelser fundet]. Den hele Gruppe af Høie [sb.12-18] ligger paa høi, flad Mark med vid Udsigt (se Pl.XXX); de ere angivne paa ældre Kort i Vallø Stifts Archiv under Navnet af Baghøiene (se nedenstaaende Gjennemtegninger [se sb.16]).

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 3 1/2 x 20-25 m. Nordøstlige Halvdel omdannet og delvis borskaaret af Baneanlæg. Græsklædt i ager, bev. med enkelte Tjørne og Røn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal udgravning
Journal nr.: 1200/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Botanisk analyse
Journal nr.: A 6342
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1983 Analyser af materiale
Journal nr.: A 6342
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1984 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A 6342
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1984 Analyser af materiale
Journal nr.: A 6342
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F57-38
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0015
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)