Baghøiene
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050105-13

Fredningsnr.
36284

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige.
Anlæg og datering  (7)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Ligbrændingsplads, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Kultanlæg, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Votivfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Affaldsgrube, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Journnr.: Fælles kort nr. 3628-3, 4, 5, 6. Høj, 3 x 17-25 m. Mod N. er betydelig del af højen afskåret. Affladet top. Græskl. i ager- Bev. med enkelte tjørne og røn. Herfra lerkar og broncekar C.1998.
Undersøgelsehistorie  (12)
1875 Zoologisk analyse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi med et Tværmaal af mindst 80' i Ø-V, men kun 52' i N-S; mod N. er mulig en betydelig Del...afskaaren...[Centralgraven bestod af et benfyldt bronzekar indsvøbt i mos bestemt som hypnum cuspidatum (hypnum filicimum?) med tilhørende bikar i ler. Dertil et betydeligt bålsted. Endv. en brolægning, hvorpå fandtes et hestekranium. Den hele Gruppe [sb.12-18] af Høie ligger paa høi, flad Mark med vid Udsigt (se Pl.XXX); de ere angivne paa ældre Kort i Vallø Stifts Archiv under Navn af Baghøiene (se nedenstaaende Gjennemtegninger[se sb.16]). Høiene N:13 og 15 ville atter blive istandsatte.

1875 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17-25 m. Mod N er betydelig Del af Højen afskaaret. Affaldet Top. Græskl. i Ager, bev. med enkelte Tjørne og Røn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal udgravning
Journal nr.: 613/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruber ml. sb.13 og 14. Strækker sig ind under sb.13.

1980 Museal udgravning
Journal nr.: 1200/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F57-38
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0015
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)