Baghøiene
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050105-14

Fredningsnr.
36285

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Himlingøje fra cirka 200 e.Kr. er en af oldtidens rigeste i Danmark. De ældste af gravpladsens mindst 14 grave har været dækket af store høje af græstørv. Højbegravelser var i jernalderen yderst udsædvanlige og fortæller, at gravfeltet tilhørte en særlig fornem slægt. Gravenes indehold af eksklusive, romerske genstande som for eksempel drikke- og spiseservice af glas, bronze og guld underbygger denne opfattelse. I dag er fire bevarede gravhøje de sidste synlige vidnesbyrd om det høvdingedynasti, som omkring 200 e.Kr. dominerede det østlige Danmark, og som formodentlig bar kimen til et samlet dansk rige.
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Journnr.: Fælles kort 3638-3, 4, 5, 6. Nordlige del af høj. Omtrent sydlige halvdel mangler, ca. 1,5 x 17 (ØV) x 8 m. Græskl. i ager. Bev. med enkelte tjørne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, hvoraf den nordlige Side endnu staaer, medens den ellers er afkjørt til Grunden; det er dog muligt, at Begravelsen, dersom den ligger under den oprindelige Jordflade, endnu ikke er forstyrret. Høien har sikker været af lignende Størrelse som de to foregaaende. Den hele Gruppe [sb.12-18] af Høie ligger paa høi, flad Mark med vid Udsigt (se Pl.XXX); de ere angivne paa ældre Kort i Vallø Stifts Archiv under Navn af Baghøiene (se nedenstaaende Gjennemtegninger[se sb.16]).

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordlige Del af Høj, Omtr. sydlige Halvdel mangler. Ca. 1 1/2 x 17 (ØV) x 8 m. Græskl. i Ager.Bev. med enkelte Tjørne.

1980 Museal udgravning
Journal nr.: 1200/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Centralgrav med terra sigillata-kar.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F57-38
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0015
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)