Hothershøi
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-8

Fredningsnr.
362810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kirkegård, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Haarlev kirkegård. Tingl.: 12/1 1911, kammerherre, greve Brockenhuus-Schack. Giesegard. "Hothershøj", ca. 5 m høj, 32 m i diam. Top ganske flad, ca. 16-17 m i tværmål. Om siden og i toppen fodstier; på SØ-fod en trappe på 6 trin op ad højen. Mod V er foden lidt beskadiget. Højen er allerede omtalt hos Ole Worm I, p. 5 og 38; Dan.Atl. VI p. 394.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kirkegaarden. Den meget betydelige Jordhøi "Hothers Høi", den næststørste i Sognet ligger nu paa selve Kirkegaarden. Se Worm 1 p.5 og p.38; Dan.Atl. VI p. 394, Indber. 1814 (Ant.top.Arch.) Skand.Liter.Selsk.Skr.1809 p.409; Høien kaldes ogsaa "Kongehøi" og "Kirkehøi". Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hothershøj", ca. 5 m. høj, 32 m. i Diam. Top ganske flad, ca. 16-17 i Tværmaal. Om Siden og i Toppen Fodstier; ]paa[ fra SØ Fod en Trappe paa 6 Trin op ad Højen. Mod V. er Foden lidt beskadiget. Højen er allerede omtalt hos Ole Worm I, p. 5 og 38; Dan. Atl. VI p. 394.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1531/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 1531/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Moderne grave anlagt i højens vestfod.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hothers Høj". Stor høj på kirkegården. Mod SØ en trappe på 6 trin op ad højen; herved et par lamper. Iøvrigt stier op ad højen. Affladet top. Foden noget beskadiget mod V i ældre tid ved anlæggelse af grave. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj; karakteristisk beliggende ved kirken. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)