Haarlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-13

Fredningsnr.
362813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902, grevskabet Bregentved. Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg. Høj, 1,25 x 16 m. Uregelm.form.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, omtrent 22 Skridt i Tværmaal i Nord-Syd, 17 Skridt i Øst-Vest og 4-5 Alen høi, har en meget ureglemæssig Form, som hidrører fra ældre Afgravninger. I den sydlige Side fandtes umiskjendelige Spor af en Forstyrrelse i den nyeste Tid. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 11-16 m. Uregelmæssig Form.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, jævnt hvælvet høj. Måler 1,5 x 17,0 x 12,0 m. Har antagelig været større, men er ved gentagen dyrkning skåret firkantet til. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. FM-sten sat i højside i SV.

Litteraturhenvisninger  (0)