Haarlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-14

Fredningsnr.
362812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902, grevskabet Bregentved. Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg. Høj, ca. 2.5 x 15 m. Østsiden fladt afgravet; stærkt afskra- bet af kreaturer i S og V.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, omtrent 20 Skridt i tværmaal og 3-4 Al. høi, har et større Hul i Siden, som hidrører fra ældre Gravning; Foden beskadiget ved, at der pløies for nær til Høien. Høi Bakkeflade. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 1/2 x 15 m Østsiden fladt afgravet, stærkt afskrabet af Kreaturer i S. og V.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Helt dækket med slåenkrat; eventuel fredningssten kan være skjult heri. Ujævn overflade mod Ø efter gammel afgravning; nu tilgroet. Gammel rævegrav mod S. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Museal besigtigelse
Journal nr.: KNV 00427
Museum Sydøstdanmark
Enkeltfund. Del af flækkekniv fundet 4 m NV for højfod.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)