Haarlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-15

Fredningsnr.
362811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902, Reservaton i skøde på grevskabet Bregentved Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg. Høj, ca. 2,5 x 13 m. I siden mod SØ flad, tilgroet gravning. En del af Ø-fod afgravet. SØ fod afskrabet med 1 m høj brink.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret vel bevaret Høi, omtrent 16 Skridt i Tværmaal og 4 Alen høi, skøndt nedpløiet om Foden og med et større Hul i Siden. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 1/2 x 13 m. I Siden mod SØ flad tilgr. Gravning. En Del af Ø Fod afgravet. SØ Fod afskrabet med 1 m. høj Brink.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Journal nr.: 771/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 771/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forhandling om placering af skel.

1951 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 771/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med graner og krat. Stejl side mod Ø p.g.a. gammel afgravning; tilgroet. Fredningssten sprængt - af ild ? frost? Området N for højen er under byggemodning; grænsen synes at gå ca. 125 m. fra højen. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)