Baunehøi
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-17

Fredningsnr.
36289

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902, reservation i skøde på grevskabet Bre- gentved. Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg. "Baunehøj", 6-7 x 30 m. Meget anselig. I top mindre tilgro- et sænkning. I søndre side større tilgroet afgravning. Be- vokset med græs og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøi", meget anselig og smukt formet, det betydeligste Mindesmærke i vid Omkreds (omtrent 60 Alen i Tværmaal og 12 Al. høi). Store partier af Høiens Fod og nederste Side ere afkjørte, og 2 dybe Mergelgrave er aabnede ved dens Fod. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj", 6-7 x 30 m. Meget anselig. I Top mindre tilgroet Sænkning. I søndre Side større tilgroet Afgravning Bev. med Krat og Græs, i Ager.

1958 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. ejer (1958) skal kammer være konstateret ca. 1878.

1958 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunehøj". Måler 6,0 x 35,0 x 35,0 m. Mindre, tilgroet sænkning i top. S-siden ret stejl p.g.a. gammel afgravning; tilgroet, men mod SV afslidt af færdsel. Området omkring højen udlagt til offentligt anlæg. En cykel- og gangsti er anlagt ca. 50 m. V for højen. Da området SV for Hårlev er under byggemodning, må man nok regne med et voksende behov for pleje. Vil sikkert kunne kombineres med pasningen af det omgivende anlæg. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)