Haarlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-26

Fredningsnr.
36288

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902, reservation i skøde ved grevskabet Bregentved Afmærkn.: MS 1902, ved dr. Blinkenberg Høj, ca. 2 x 15 m. Gammel gravning i nord. I have, græsklædt bevokset med slåen, kirsebær m.m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Høi, oprindelig vist ikke 3 Alen høi, udpløiet om Foden og afgraven i Siden. [Sb.] Nr.13-27 ligger alle paa jævn, men høitliggende Flade. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 15 m. Gammel Gravning i Nord. I Have, græsklædt, bev. med Slaaen, Kirsebær m.m.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 1,8 x 15,0 x 12,0 m. Ligger udyrket i gartneri, bevokset med krat. I N en gammel indgravning. Bænk på toppen. Genbesigtiget 04.12.1981: Bænken var ikke fjernet, men lovedes fjernet. Det er en træbænk, hvis stolper kun står 10 cm. dybt i jorden. Sagen skal ikke forfølges videre. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. 15 m diameter, ca. 1,8 m høj. I have. FM-sten sat i højside i S.

Litteraturhenvisninger  (0)