Lille Linde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-28

Fredningsnr.
362815

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 31/1 1902 og 24/5 1932. Høj, 3 x 15 m. Stærkt toppet. Grusgrav ved foden. I øst- siden gl. indgravning, hvori stor sten. I tæt krat.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 60-65 Fod i Tværmaal, 5- 5 1/2 Alen høi, stærkt toppet. Ved dens Fod findes en stor Grusgrav. I den østre Side af Høien er for en Del Aar siden taget store Sten, der dannede en stor Kiste, hvori fandtes Menneskeben. I Jordfylden synes der at være mange større og mindre Sten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m. stærkt toppet. Grusgrav ved Foden. I Ø. Side gl. Indgravning, hvori stor Sten. I tæt Krat.[Også fredn. 1932].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 3,0 x 22,0 x 18,0 m. Gammel sti gravet gennem Ø-siden af højen; i skråningen ses et par store sten. Ved N-enden af højen en lille, tilgroet grusgrav. SØ for højen et ældre kolonihavehus, flyttet hertil ca. 1968. Desuden en maskine og nogle oplagrede mistbænke, der lovedes flyttet. Ejeren var godt klar over, at huset var uheldigt, men tænkte ikke over noget, da huset blev flyttet til stedet. Fra Køge har man tidligere sagt, at man ville se gennem fingrene med det (Dommer?, Museum?). De to høje ses fra vejen S for åen. Ejeren sørger for at holde bevoksningen lidt i ave. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. To meterstore sten i gammel indgravning i højside i øst.

Litteraturhenvisninger  (0)