Lille Linde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-34

Fredningsnr.
362814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 1 d : Høj i skel til nr. 1 c. Høj, 4 x 20 m. Afgravet rundt om, men tilgroet. Græskl. i ager. Bev. med enkelte graner og hyld. NMI: Østlige trediedel på 1c, vestlige 2 trediedele på 1d.
Undersøgelsehistorie  (5)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Matr.1c]Østlige Trediedel af Høj, 4 x 20 m.Afgravet rundt om, men tilgroet. Græskl. i Ager. Bev. med enkelte Graner og Hyld. [Matr.1d]Vestlige 2 Trediedele af Høj...

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. Måler 4,0 x 18,0 x 18,0 m. Ret stejle sider, især mod NØ, p. g.a. gamle afgravninger (nu tilgroet). Rævegrav i top. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)