Vallø Grd.
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050111-5

Fredningsnr.
352816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Dyrehaven. 1,75 x 14 m. Affladet top. I have. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Høj, oprindelig omtrent 40 Fod i tværmaal og 2-3 Alen høj, nu bevoksen med Træer og en Del udjævnet; den ligger ligesom den foregaaende [sb.4] og de følgende Høje [sb.6-7] paa en jævn,flad Mark. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Dyrehaven 1 3/4 x 14 m. Affladet Top. I Have. Bev. med store Bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj, toppen affladet. Ligger ca 40 m fra mindre offentlig vej, men i privat park, der til tider er aflåst. . Mål: 1,2x15x15 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)