Vallø Grd.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050111-7

Fredningsnr.
352818

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/11 1931, greve A. Moltke, Lystrup som kurator for Vallø stift. Høj i Purlund skov. 1,6 x 16 m. Ringe flad fordybning i top. Bev. med høje bøgetræer.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret, lille Høj, omtrent 40 Alen i Tværm. og 3-4 Alen høj; bevoksen. Denne Høj ligger ligesom de andre i denne Gruppe [sb.4-6] tæt ved et Aaløb, som kommende fra en Strækning i Himlingøje Sogn, som kaldes Aaen, løber gennem Marken Matr.Nr.1 G, ...og forbi Grusgraven [sb.] Nr.3. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj ]e[ i Purlund Skov. 1,6 x 16 m. Ringe, flad Fordybning i Top. Bev med høje Bøgetræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj. Den på blåt kort nævnte flade fordybning kunne ikke ses. I nordlige kant ældre rodvælter. Ca 150 m fra offentlig vej. . Mål: 1,6x17x16 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk