Nyby
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-22

Fredningsnr.
411723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stærkt udjævnet højning på hvis top ses 5 store sten sat i bue. Tilsået med eg formentlig fornylig. NMI: Tegning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt udjævnet Højning paa hvis Top ses 5 store Sten sat i Bue [skitse]. Tilsaaet m. Eg formentlig fornylig.

1947 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 99: Ca 20 m NØ for højen nr. 98 [sb. 21] ligger en langagtig, uregelmæssig og ved stenplyndring stærkt ødelagt høj, orienteret ca NØ-SV. Nærmest ved den sydvestlige ende er 5 sten opstillet i bueform, muligvis rest af gravkammer. En nedgravning nærmere ved den anden ende af højen, hvori er 2 store sten kunne tyde på at der oprindelig har været 2 kamre.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret NNØ/SSV, liggende i forlængelse af 4117:24 og hører temmelig sikkert sammen med denne, således at de tilsammen udgør én langdysse, kun tilsyneladende delt ved sekundær nedgravning. I N-enden en dyb nedgravning, i hvis Ø-side to store, liggende sten, muligvis væltede randsten. I S-enden ses overenderne af 5 store, tætstående sten: bæresten i et polygonalt kammer med et indre tværmål på mindst 2,0 m. og med (den nu ikke direkte påviselige) åbning i Ø. Opmåling af stenene i: "Tåsinges Fortidsminder", Tåsinge Museumslaug 1976. Fasanfodringshus (se 4117:24) indenfor § 53-zonen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1999 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976