Nyby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-24

Fredningsnr.
411722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langstrakt høj, NØ-SV. Længde 25 m, bredde 10 m. Lidt SV for midten ses ovenpå højen 4 større sten; Mod SV en ret stor randsten. I skov. NMI: Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (6)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langstrakt Høj, NØ-SV. Læ. 25 m. Br. 10 m. Lidt SV for Midten ses ovenpaa Højen 4 større Sten; mod SV en ret stor Randsten. Fredningsværdig paa sin Plads. I Skov.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 100: Rester af en langdysse ligger ca 150 m NNØ for højene 98 og 99 [sb. 21-22]. Højen, der nu ligger frit fremme i nylig fældet egeplantage, har antageligt haft 2 gravkamre. Af det sydvestlige er bevaret 8 sten. En dyb nedgravning synes at vise, hvor det andet har været, men af dette er nu intet tilbage. Mod nord er bevaret 5 sten, deraf 3 meget store, formodentlig randsten. Mod syd ses kun en enkelt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,0 x 33,0 x 16,0 m., orienteret NNØ/SSV, beliggende på samme ås-ryg som 4117:23 og :24 i nyplantet grankultur. Ved højens NV-hjørne 4 tildels meget store randsten. To andre randsten, registreret i 1976 (se nedenfor) ved hhv. NØ- og SØ-hjørnet af højen synes fjernet, evt. i forbindelse med tilplantningen. I højens S-ende rester af et jættestuekammer med et indre mål på mindst 4,0 x 1,8 m. Ialt ses 8 bæresten; N-enden ikke påviselig. En mulig gangåbning i Ø. 4-5 m. N for kammeret er der en større, trugformet, halvmeterdyb nedgravning i højen, muligvis efter endnu et kammer. Nyplantning (0,5-1,0 m. høje graner, 1,5 m. høje bjergfyr) helt op til højfoden. Selve højen med unge ahorn, som bør holdes nede. Højen kunne ved en let soignering (frilæggelse af kammerets bæresten og evt. ikke synlige randsten) blive ganske seværdig (**). Plan over bære- og randsten i: "Tåsinges Fortidsminder", Tåsinge Museumslaug 1976. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976