Krømplinge

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050204-1

Fredningsnr.
38263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 10/12 1914, gårdejer Anders Jensens enke, Hjortsølund. Diplom i glas og ramme. Afmærkn.: MS 1915, løjtnant L.Lassen. Runddysse. Højen 11 x 8 m, 1 m høj. 12 randsten. Kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie

1876 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en Høi, omtrent 3 Fod høi, hvis oprindelig noget uregelmæssige Omkreds er beskadiget ved Pløining og Veianlæg, ses en anselig Kiste af store Sten og en temmelig uregelmæssig Kreds af store Sten. Kisten dannes af 4 Sten og en Overligger; Dybden i Kisten er nu 4 Fod; men Bunden skjønnes at maatte ligge omtrent 1 Fod dybere. De 3 Bæresten ere lige høie, den 4de Sten, mod Østsydøst er omtrent 2 Fod lavere end de andre. Den store og smukke Overligger er maaske gledet lidt ud fra sit oprindelige Leie; dens høieste Del er 5 Fod over Høiens Overflade i Midten. Af de 11 store Sten, som omgive denne Gravkiste, er 1 omstyrtet, 1 afsprængt for at skaffe Plads for Veien, der stryger tæt forbi Dyssen. Mange større og mindre Sten ses i Høiens Overflade. Det er paafaldende, at der kun findes 1 Indgangsten mod Østsydøst, ved Kistens aabne Ende; der er ikke Spor af, at den anden Indgangsten er fjærnet. Skjøndt Høi og Stenkreds ere noget uregelmæssige, maa denne Dysse dog betragtes som et smukt og anseligt Mindesmærke der burde fredes. (Fredet ved CancelliSkrivelse) Pl. 53.

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Højen 11+8 m, 1 m. høj; 12 Randsten. Kammer af 3 Bæresten 1 Tærskelsten, 1 Dæksten.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. Min. 9 skåltegn på dækstenens overside.


Billeder

1953 kammer. Set fra ØSØ.
1950 kammer. Set fra SSV.
1945 oversigt. Set fra ØSØ.
1944 oversigt. Set fra S.
1943 oversigt. Set fra V.
Krømlinge kl. 20.35 juni 2015 Martin R Olsen
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Herredstegninger
Herredstegninger