Korshøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090504-19

Fredningsnr.
41171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1913, Egense kommune. Afmærkn.: MS 1914, Løjtnant Lassen Høj, 3,90 x 18 m (Ø-V) x 21 m (N-S). Toppen affladet. I N-siden en større sænkning, gennem hvilken en sti fører op til toppen. I NØ er foden afgravet, ligeledes og i højere grad i vest, hvor der står en nøgen brink nær toppen. Højen ligger midt i en korsvej, således at vejene fører rundt om den. Bevokset med græs. NMI: Fredningssten af granit et stykke oppe på østre side.
Undersøgelsehistorie  (14)
1913 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,90 M. høj. Tværmaal i Ø-V godt 18 M. i N-S 21. Toppen er affladet. I Nordsiden en større Sænkning, gennem hvilken en Sti fører op til Toppen. I NØ. er Foden afgravet, ligeledes og i højere Grad i Vest, hvor der staar en nøgen Brink nær Toppen. I Sydsiden har Stien ført i Ø. og V. op til Toppen; men de synes nu aflagte. Fredlyst. Marksten et Stykke oppe i Øst. Højen ligger midt i en Korsvej, saaledes at Vejen fører rundt om den. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 361/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøjen beskadiget ved, at et ridehold fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup har redet op over den. Klage fra privatperson modtaget via Danmarks Naturfredningsforening. Sagen påtalt over for højskolen.

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 361/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 361/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 324/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse fra Amtsvejinspektøren i Svendborg om en påtænkt omlægning af rundkørslen ved sb. 19. Det var samtidig planen at udjævne sb. 20. Ved omlægningen skulle vejniveauet sænkes, således at gravhøjen kom til at fremstå 2 m højere.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,90 x 18 (Ø-V) x 21 m (N-S). Toppen affladet. I Nordsiden en større Sænkning, gennem hvilken en Sti fører op til Toppen. I NØ er Foden afgravet, ligeledes og i højere Grad i Vest, hvor der staar en nøgen Brink nær Toppen. Højen ligger midt i en Korsvej; saaledes at Vejene fører rundt om dem. Fredningssten af Granit et Stykke oppe paa østre Side. Bevokset med Græs.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget vejarbejde som nævnt i Journ. 324/46 var endnu ikke foretaget i Efteråret 1947. Højen fredet 9/10-1913. MS 1914. Bevoksning: 1983: Græs

1950 Museal besigtigelse
Svendborg Museum
På anmodning fra Nationalmuseet fulgtes anlægsarbejdet omkring den fredede Korshøj (sb. 19) og den sløjfede Laaddenhøj (sb. 20).

1950 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 819/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Måler 4,8 x 21,0 x 18,0 m. Der kan ikke ses nogen afgravning af højfoden, således som det beskrives i fredningstekst. Højens tilstand fandtes iøvrigt overensstemmende med denne, med en kampestenstrappe i stisporet mod N. ** Seværdighedsforklaring ** Monumental storhøj med særpræget beliggenhed: Udgørende en rundkørsel midt i korsvej. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)