Trudshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050212-16

Fredningsnr.
402610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Ved analyser af prøver fra kedelvognen blev bronzen bestemt til at bestå af kobber og tin med spor af andre metaller.

Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
En vedanatomisk analyse viste, at alle bestembare prøver var af Quercus sp. (eg).

Fredningstekst
Høj, "Trudshøj", 6 x 30 m. Lidt afgravet ved foden. Ujævn overflade. Krat.
Undersøgelsehistorie  (13)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved foregaaende [sb.15] findes en rund Jordhøi, omtrent 100 Fod i Tværmaal og 20 Fod høi; den er beplantet og afgravet noget om Foden, men ellers velbevaret.

1895 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 219/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Privat udgravning
Journal nr.: 219/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I foråret 1895 begyndte ejeren at udgrave den store Trushøj, som Nationalmuseet forgæves havde forsøgt at få fredet mod en erstatning på 100 kr. Under en 2 m høj stendynge på højens bund fandtes resterne af en ca. 4 m lang trækiste, som udgraveren fik tømt for oldsager uden Nationalmuseets tilstedeværelse. Graven indholdt et enestående bronzekar af centraleuropæisk oprindelse, en såkaldt kedelvogn, der var anvendt som gravurne, en guldarmring, et sværd, en ragekniv med hestehovedformet greb, en kniv og en pincet, alt af bronze og stærkt fragmenteret, desuden rester af træ, tøj, skind og horn.

1895 Museal udgravning
Journal nr.: 219/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den efterundersøgelse, Nationalmuseet foretog i juni 1895, blev graven målt op, og samtidig fandtes der mange fragmenter af kedelvognen og af kisten. De oplysninger, bonden havde givet om oldsagernes placering i graven, syntes at være rigtige.

1895 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 219/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Fysisk/kemisk analyse
Uspecificeret institution
Ved analyser af prøver fra kedelvognen blev bronzen bestemt til at bestå af kobber og tin med spor af andre metaller.

1896 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
Ved analyser af prøver fra kedelvognen blev bronzen bestemt til at bestå af kobber og tin med spor af andre metaller.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Trudshøj", 6x30; lidt afgravet ved Foden; ujævn Overflade. Krat.

1963 Botanisk analyse
Journal nr.: A 4502
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
En vedanatomisk analyse viste, at alle bestembare prøver var af Quercus sp. (eg).

1963 Analyser af materiale
Journal nr.: A 4502
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
En vedanatomisk analyse viste, at alle bestembare prøver var af Quercus sp. (eg).

1980 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)