Lundby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050405-2

Fredningsnr.
40262

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/1 1906, arvefæster R.Rasmussen i henhold til re- servation i skøde. Afmærkn.: MS 1907, løjtnant L. Lassen. Dyssekammer fritstående i ager. 2 sidesten, lavere tærskel, 1 dæksten. 4' jord omkring indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende stensat Grav, derover en større Dæksten. Graven har to Sidestene og to lavere Endestene. Endestenen mod Øst fylder ikke helt Rummet, men en mindre Sten er kilet ind. Indvendig Længde er 1,60 M Øst til Vest, 0,80 M bred. Gaarden er Arvefæste under Strandbygaard. I Gaardmandens Rasmus Rasmussens Skjøde er en Bestemmelse om at Gravkammeret ikke maa røres.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, fritstaaende i Ager. 2 Sidesten, lavere Tærskel, 1 Dæksten. 4' Jord omkring indbefattet i Fredningen.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3686/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3686/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Museerne.dk
Ca. 25 skåltegn fundet på dækstenen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)