Grevensvænge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050408-6

Anlæg og datering

Depotfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1779 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1823 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1823 fik Oldsagskommissionen en lille bronzefigur foræret af etatsråd Abraham Kalls arvinger. Figuren forestiller en knælende mand, iført en hornet hjelm, bælte og halsring. Venstre hånd holder han på brystet, mens hele højre arm er brækket af og mangler. Figuren er fastgjort til den venstre del af en aflang bronzeplade, hvorpå der tydeligvis er plads til en lignende figur. Af et brev (2. januar 1779) fra den norske præst Marcus Schnabel, som på det tidspunkt vikarierede for pastor Wellejus i Herlufmagle, fremgår det, at mandsfiguren med den hornede hjelm indgik i et fund, der nogle år forinden var gjort ved Grevensvænge nær Næstved, og som omfattede i alt seks bronzefigurer. Ifølge Schnabels tegning af figurerne var der til den lille plade fastgjort to knælende mandsfigurer med hornede hjelme. Figurerne er spejlvendte, og begge mænd holder i hhv. højre og venstre hånd en stor kultøkse. Fundet bestod desuden af en stående kvinde, formentlig iklædt et langt skørt med bælte og med en ring om halsen. Kvindefiguren er ligesom de to knælende mænd fastgjort til en plade med plads til en tilsvarende spejlvendt figur, som dog aldrig er fundet. Endelig hørte der til den lille figurgruppe tre kvindelige "akrobater" iført snoreskørt. Meget tyder på, at alle seks figurer kom i historikeren P.F. Suhms eje omkring 1780, og at de efter hans død blev solgt på en auktion i år 1800. Man ved således med sikkerhed, at hofkleinsmedemester G.F. Timm på denne auktion købte den anden af de to knælende mandsfigurer, og at denne figur havde armen med kultøksen i behold. Desværre gik figuren tabt, da Timms hus brændte under Københavns bombardement i 1807.

1839 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en auktion efter et af Oldsagskommissionens medlemmer, konferensråd P.J. Monrads død købte Museet i 1839 en anden figur fra Grevensvænge-fundet, nemlig en af de kvindelige "akrobater". Kvinden er bagoverbøjet - i færd med et kraftspring? -, hun er iklædt snoreskørt, men har nøgen overkrop, og om halsen bærer hun en halsring. I lighed med de øvrige figurer er også denne forsynet med et lille beslag til fastgøring - måske på en skibsmodel? Det vides ikke, hvad der er blevet af hverken de to andre "akrobater", den stående kvinde eller den manglende arm med kultøksen.

2006 Anmeldelse fra privat
Næstved Museum
Det nu tørlagte mosehul ca. 130 m nordvest for gården blev i 2006 af præst Ingrid Marten Monsen udpeget som det sted, hvor grevensvængefigurerne ifølge den lokale tradition skulle være fundet. Ingrid Monsen har som barn ofte kommet på gården og havde fået fortalt om stedet af de tidligere ejere. Overleveringen har ikke kunnet verificeres.

Litteraturhenvisninger

Djupedal,R. & Broholm,H.C.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1952