Bogø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-1

Fredningsnr.
422712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/12 1932. Gdr. Peter Aage Hansen Afmærkn.: MS 1933, Raklev. Tinglyst tekst Bogø 25/11 1932: Et fritstående dyssekammer beliggende nordligst på lodden, nær stranden. Kamret er sat af 2 sidesten og 1 endesten med overliggende dæksten på hvis underside ses skurestriber. Kamrets indgang vender mod NØ, ingen tærskelsten. Den østre sidesten er 2,15 m lang, den vestre 2,50 m lang og endesten 0,60 m bred. Dækstenen er 2 x 2 m i diameter og ca 0,80 m tyk. Højden i kamret ca 0,85 m. Yderligere beskrivelse kan tilføjes efter deklarationens tinglysning. I fredlysningen er indbefattet 1 m jord udenom dyssens område.
Undersøgelsehistorie  (14)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retningen NØ-SV. c. 80' l. c. 22' br. Gravkammer af rektangulær Form 5' l. 2'6" br., 2' 10" h, dækket af en stor Overligger, nærmest Dyssens N.Ø. Ende. Bunden er over en 3' lang Strækning dækket af en flad Sten. Kammeret udgravedes (jvfr.Museets Protokol). Af Dyssens Randstene ere en Del endnu tilbage; det er anselige c. 6' høje Stene. - Langdyssen forefandtes saa tilgroet, at en Plan ikke kunde optages. Bevoksning: 1981: Græs

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 770/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 80x22'. Rektangulært Kammer med Dæksten udgravet. En Del anselige Randsten. (Ant.= FM paa Bogø Matr. Nr. 1r. mflr: Fritstaaende Dyssekammer af 2 Sidesten, 1 Endesten og 1 Dæksten.)

1981 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3774/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ændret beskrivelse.

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3774/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, VSV-ØSØ. Mål: 1,5 x 3,1 x 2,1 m Bestående af to store sidesten, samt dæksten. VSV-gavlen lukket med 2 store sten, der står bag hinanden. ØSØ-gavlen åben. Ved kammer er en lille hyld. --------------------------------------- Forkert beskrivelse i fredningskartotek, og forkert matrikelnummer; det rigtige er 1r. Ejer 1981: Johs. Klog Stenkildevej 1 4793 Bogø Fundanmeldelse indsendt 21/5 SAGSBEHANDLERKOMMENTARER: På luftfoto fra 1972 ses, at højen allerede da er sløjfet. Beskrivelsen: fredningskartoteket forkert. Rettet i overensstemmelse med tinglysningsdokumentets tekst. Bevoksning: 1981: Græs

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)