Bogø Østerskov, distrikt 4
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-34

Fredningsnr.
422715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlaug. Afmærkn.: MS. 1933, Raklev. Langdysse, 5,50 x 15 m. En sidesten af kammer tilbage. 6 store sidesten. Bevokset med unge træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
langdysse c. Forstyrret; 48' l i V-Ø. 19' br. 14' fra Østre Ende et 6' l. Gravkammer, hvoraf den Sidesten staar tilbage i samme Retning som Dyssen. Af Randstenene er en omfalden Endesten 5'6" l. Ringe Jordfyld indenfor Randstenene. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1932 Museal besigtigelse
Journal nr.: 523/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske umuligt nu at finde den oprindelige Form, Sidesten af Kammer næppe bevaret. 24/11 32.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 48x18'. En Sidesten af kammer tilbage. 6 store Sidesten. Bevokset med unge Træer.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
5-6 store sten på bakketop, antagelig 4227-15 (langdysse). Noget overgroet og revet op af væltede træer; ved et af dem lå nogle flade sten (tørmur?) Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Nærmest kvadratisk, i alt 6 sten, 70-110 cm tværmål. 1 mod SV, 4 mod SØ, 1 mid NØ. 4 rstykker røde tørmurslignende sten i fladen.

Litteraturhenvisninger  (0)