Bogø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-32

Fredningsnr.
422714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlaug. Afmærkn.: MS. 1933, Raklev Langdysse, 7 x 18 m. Mod vestenden 2 sidesten af kammer; ingen dæksten. Mod N 7 randsten, mod S 7. Ganske lav højning bevokset med unge bøge. Dyssens NØ-del borttaget af havet.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse a (se Grundplan) meget forstyrret beliggende umiddelbart ved Strandskrænten, af hvilken flere af Randstenene ere skredne ned. Den oprindelige Længde har været henved 70' Bredden 22'. Retningen er V.S.V-Ø.N.Ø. - Sidestenene af et rektangulært Gravkammer ses i den vestre Ende. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 523/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18x7 m. Mod Vestenden 2 Sidesten af Kammer; ingen Dæksten. Mod N. 7 Randsten, mod S 7. Ganske lav Højning bevokset med unge Bøge. Dyssens NØ.Del borttaget af Havet.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse SV-NØ. Mål: 0,5 x 16 x 7 m. Randsten: NV:7, SØ:7, I højens SV-ende et rektangulært kammer i højens længderetning , dannet af 2 sten; ingen dæksten. Højens NØ-ende er borttaget af havet i ældre tid. Ligger i høj bøgeskov. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I NØ-ende ligger 3 mulige randsten på skrænten mod havet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)