Bogø Østerskov, distrikt 4
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-35

Fredningsnr.
422716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlaug. Afmærkn.: MS. 1933, Raklev. Langdysse, 5,50 x 33,50 m. Lav høj. Randsten: i SØ 10, NV 14. De fleste væltede. Flere sten indenfor randstenene. Ingen høj- ning. Bevokset med enkelte unge træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
langdysse d. (se Grundplanen); temmelig forstyrret c. 105' l i NØ-SV. 15-16' br. Nærmest NØ. Ende et rektangulært Gravkammer i samme Retning som Dyssen. Kun en Sidesten 2'3" h. staar tilbage; den anden ses nylig opgravet. Langdyssens Jordhøj meget lav (se Længdeprofilen). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 523/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 33 1/2x5 1/2 m. lav Høj. Randsten: SØ 10, NV 14. De fleste væltede. Flere Sten indenfor Randstenene. Ingen Højning. Bevokset med enkelte unge Træer.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse SV-NØ, lav højning mod NØ, ingen mod SV. Mål: 0,3 x 34 x 6 m. Randsten: NV:14, SV:3, SØ:10, op til 1,4 m høje, flere væltede, nogle kløvede. Midt i NØ-delen ses flere sten i en gammel nedgravning, antagelig et kammer. Midt i højen en grubbe store sten, og også længere mod SV ses store sten flere steder. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt langt og smalt anlæg af gennemgående meget store sten. God beliggenhed i høj bøgeskov ved strand. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)