Bogø Østerskov, distrikt 6
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-37

Fredningsnr.
422717

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlaug Afmærkn.: MS. 1933, Raklev. Langdysse i kant af nåleskov, 5 x 21,50 m. Lav høj. Randsten: i N 16 (4 væltede) i Ø 2, S 16 (6 væltede), V 1 (væltet). Flere større sten muligvis dæksten over kamre.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse e., den bedst bevarede af Langdysserne i Østerskoven, beliggende i faa Skridts Afstand fra Kysten 70' l. i V-Ø. c. 15' br. Gravkammeret ligger nærmest Østenden, men til den søndre Side i Dyssen; det er helt skjult under den fritliggende Dæksten. Randstenene c. 4' h. (se Grundplan og Profiltegning). Bevoksning: 1981: Løvkrat

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 523/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Kant af Naaleskov, 21 1/2x5 m. Lav Høj. Randsten: N 16 (4 væltede) Ø2, S16 (6 væltede) V 1 (væltet) Flere større Sten er muligvis Dæksten over Kamre.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V. Mål: 0,5 x 22 x 5 m. Randsten: N:15, Ø:1, S:15, V:2. Midt i østenden en meget stor sten (dæksten over kammer ?). Midt i V-enden en samling store sten. Temmelig overgroet. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fredningssten i NV.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)