Bogø Østerskov, distrikt 6
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-40

Fredningsnr.
422718

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1932. Bogø skovejerlaug. Afmærkn.: MS. 1933, Raklev. Langdysse i kant af nåleskov, 1 x 19 x 6 m. Hul efter fjernet kammer. Randsten: N 12 (3 væltede), S 12 (4 væltede), Ø 2 (1 væltet), V 1 (væltet).
Undersøgelsehistorie  (10)
1932 Museal restaurering
Journal nr.: 523/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse f beliggende ca. 25 m Syd for e [sb. 37]. Længderetning Ø.t.N. og V.t.S. Længde 17 m. Bredde 6 1/2 m., og ca. 1 m høj Jordhøjning mellem Randstenene i Mindesmærkets Midte. Maal og Beskrivelse optaget i Anledning af Fredlysning d. 24/11 32. (Se Deklaration).

1934 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Kant af Naaleskov, 19x6x1 m. Hul efter fjernet Kammer. Randsten: N.12, (3 væltede) S 12 (4 væltede) Ø2, (1 væltet) V.1 (væltet).

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3774/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3774/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V. Mål: 1 x 18 x 7 m. Randsten: N:12, Ø:2, S:12, V:1. Flere steder i overfladen af højen ses store sten, muligvis på kamre. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fredningssten mod NV.

2018 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Et lokalt sagn siger, at der er i højen er begravet svenskere i 1600-tallet.

Litteraturhenvisninger  (0)