Stubberup Have Afd. V.7
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-3

Fredningsnr.
41305

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 8 x 22 m. Kammer af fire sidesten og sprængt dæksten. Smukke randsten, hvoraf enkelte i enderne er væl- tede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse velbevaret 67' l. 21'10" br. Retning SØ-NV. Gravkammeret ligger nærmest den S.Ø. Ende; det er 10'6" l. 3' - 2'6" br og har en paafaldende skjæv Form, der tildels foranlediges ved en Vinkelbøjning af en af de store Sidestenes Inderflade. Højden er 4', mindre i den øsø. Ende, det maa antages at betegne Gang. Dækstenen er sprængt og Kammeret er udgravet i Midten, hvorved et Spyd er fundet. Randstenene ere for største Delen bevarede. Endestenene og "Hjørnestenene" højest 4-5'. - Man har begyndt fra det S.Ø. Hjørne at bortgrave Stempakningen i Langdyssens Jordhøj. - Langdyssen vil herefter blive fredet af Skovejeren, Scavenius til Klintholm. (Se Grundplan og Profiltegning). Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 8 x 22m.Kammer af fire Sidesten og sprængt Dæksten. Smukke Randsten, hvoraf enkelte i Enderne er væltede.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal restaurering
Journal nr.: 328/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret Ø-V. Jordhøj omgivet af randsten: N, 14; Ø, 4; S, 14; V, 2. I højens østende et jordfrit kammmer orienteret Ø-V, indvendig ca. 3,2 x 1,2 m. To dæksten (eller een, der er kløvet og sekundært anbragt ?) . På sydsiden af den vestlige dæksten ses mindst 3 skålformede fordybninger. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse med ret store randsten, men kammeret virker underligt (rekonstrueret ?). Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2010 Privat besigtigelse
Museerne.dk
Projektet GYPAF har besigtiget og registreret skåltegn på lokaliteten. 23 skåltegn i alt. Dækstenen er tilsyneladende sprængt i 3 stykker. På den nordlige mindste del af dækstenen fandtes 7 skåltegn på fladen, som vender nedad og indad mod kammeret. Dertil 12 skåltegn på den største og midterste del af dækstenen, samt 3 skåltegn på den østlige del af dækstenen, som er væltet ned i kammeret. Inde i kammeret fandtes på en bæresten 1 skåltegn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)