Eghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050603-4

Fredningsnr.
362818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Eghøj". 4 x 25 m. Top affladet. Overfladen afskrabet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Eghøj", beskadiget paa alle Sider ved Afpløjning, Affladet i Toppen. Ikke beset paa nært Hold paa Grund af Sæd. Skønnes at være mindst 12' høj, 80' bred. Efter Meddelelse er der fra Højen bortført mange Randstene; den er udgravet fra oven (jfr. Pastor Holms Skrivelse af 25/1 1825), men Toppen er atter jævnet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1938 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 387/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 387/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 763/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 763/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 x 25. Top affladet. Overfladen afskrabet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Eghøj". Måler 4,0 x 20,0 x 18,0 m. Høj med flad top (ca. 10 m. diam. ) og stejle, delvis ubevoksede sider. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)