Elverhøj
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050603-10

Fredningsnr.
37281

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/1 1870, arvefæsteskøde fra grevskabet Bregentved. Afmærkn.: MS 1902, Blinkenberg. "Elverhøj". 3 x 16 (NS) x 12,5 m. Fladt afgravet, i V; til- groet. Bev. med tjørn og hyld. Træbev. medindbefattet i fred- ningen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj, "Elverhøj", bevoxet med enkelte Tjørne. 10' høj, i N-S 50' lang, i Ø-V 40' bred. Siderne stejle, sandsynligvis paa Grund af gammel Afgravning. Paa Toppen Generalstabsmærke. Om Højen fortælles flere Sagn. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Elverhøj 3 x 16 (NS) x 12 1/2. Fladt afgravet i V ; tilgroet, Bev. med Tjørn og Hyld. Træbev. medindbef. i Fredningen.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 870/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Avisartikler m.m. i adm. arkiv.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Elverhøj. Afgravet i gammel tid mod V. Der pløjes lovlig tæt på højfoden, især mod Ø og V. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke så meget selve højen, men navnet og udsigten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj "Elverhøj. FM- sten sat i højside i VSV.

Litteraturhenvisninger  (0)