Juellinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050603-12

Fredningsnr.
37285

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/1 1902 og 16/8 1932, lensgreve Moltke til Bre- gentved. Iflg. fredn.indberetn. stemmer denne beskr. ikke med dekla- rationens. Høj, 3 x 14 -16 m. Afpløjet over foden, stejl skrænt. I syd gammel, flad afgravning. Bev. med slåenkrat. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 65' lang i Ø-V, 42' bred i S-N, 9' høj. Afpløjet om Foden; af den sydlige Side er en Del afkørt i ældre Tid; iøvrigt vel bevaret. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14-16 m. Afpløjet om Roden. Stejl Skrænt. I Syd gammel flad Afgravning. bev. med Slaaenkrat. I Ager. [Også fredningssag fra 16/8-1932].

1967 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 634/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 634/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring Sb.12 fundet flere Yngre Stenalders Sager, der synes at angive Tilstedeværelsen af en Boplads.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ret stejle sider efter gamle afgravninger, især mod S. mange rævegrave. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)