Bolsskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050603-13

Fredningsnr.
37286

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 31/1 1902 og 16/8 1932, lensgreve Moltke til Bre- gentved. Høj i Bolsskov 1,25 x 13 m. Top affladet. Bevokset med enkel gammel bøg.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj bevoxet med een gammel og flere yngre Bøge. Toppen affladet, Foden noget udvisket. 54' bred, 5' høj. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1911 Planlagt dyrkning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om [sb.] Nr.13-14, se Medd. fra Skovfgd. Hansen 1911. Fredes ved ny Plantning.

1911 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Bolsskov ca.1 1/4 x 13 m. Topaffladet. Bev. med enkelt gammel Bøg. [Også fredningssag fra 16/8-1932].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad høj. Lidt ujævn overflade. På toppen en gammel bøg. Mål: 1,3x15x13 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

7882 oversigt. Set fra NV.
4888 oversi