Gjorslev Bøgeskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050604-21

Fredningsnr.
362964

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 2/3 x 15 m. Mod SV lille stykke af fod afskåret af have. Græsklædt. Bevokset med guldregn.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 m. høj, 15 m. bred; mod Syd er et lille Stykke af Foden afskaaret, ellers vel bevaret. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 x 15 m. Mod SV lille Stykke af Fod afskaaret af Have. Græsklædt. Bev. med Guldregn.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,3 x 14,0 x 12,0 m. Foden let afskåret mod SV. I toppen et ret nyt hul, 1 x 1 x 0,2 m. Genbesigtiget 4.12.81. Hullet var ikke tildækket, skønt Skovfoged Petersen mente, det var sket den foregående dag. Muligvis kommunikationsbrist på godset. Sagen er bagatelagtig og skal ikke forfølges videre. AXB. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk