Skjoldhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050604-33

Fredningsnr.
362970

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/11 1902. Kammerherre Scavenius, Gjorslev "Skjoldshøj", 4,75 x 24-25 m. Anselig. Langs foden i S og Ø grøft med vold udenfor. Ved fod mod NØ en enkelt stor sten. Opad Ø siden tilgr. Nedgravn. 7 x 3 x 2/3 m; mindre nedgr. i S. Græsklædt i ager. Bev. med spredte tjørn. V. dm's tilsyn 8/12-56: grøft m. vold mod øst mangler, samt stenen mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, bevoxet med større Tjørne samt nogle mindre Kratbuske. Langs Foden mod S og Ø en Grøft med en Vold udenfor, vistnok fremkommen ved Opgravning af Randsten; nogle kløvede Sten, sandsynligvis Rester af Randsten, ligge paa Grøftevolden mod S. Ved Foden mod NØ er en enkelt større Sten, mulig en Randsten paa oprindelig Plads, synlig i Jordskorpen. Op ad Siden mod Ø en tilgroet Nedgravning med ubestemt Omrids, c. 7 m. lang, indtil 3 m. bred og 2/3 m. dyb; en anden mindre Nedgravning i Siden mod S, skjult under Tjørnekrattet. Ellers er Højen uskadt, bortset fra ubetydelige, overfladiske Afskrabninger. Højden er 4 3/4 m., Bredden (fraregnet den nævnte Grøft og Grøftevold) i N-S 24 m., i Ø-V 23 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skjoldhøj", 4 3/4 x 24-25 m. Anselig. Langs Foden i S og Ø Grøft med Vold udenfor. Ved Fod mod NØ en enkelt større Sten. Opad Ø Siden tilgr. Nedgravn. 7 x 3 x 2/3 m.; mindre Nedgr. i S. Græskl. i Ager. Bev. med spredte Tjørn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Privat udgravning
Journal nr.: 735/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skjoldshøj". 4,8 x 25,0 x 25,0 m. Anselig høj med noget ujævn overflade. Langs den S-lige højfod en grøft med en vold udenfor. Den i fredningsbeskrivelsen nævnte grøft med vold på Ø-siden forsvundet (pløjet bort). I grøften lå en større dynge gammel pigtråd overgroet med slåen. Den i fredningsbeskrivelsen nævnte sten mod NØ sås ikke. Ligger nær landevej; mulighed for adgang i markskel. Der bør ryddes op i bevoksning og pigtråd, især i grøften. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Grøft og vold må opfattes som værende af yngre dato og ikke hørende med til det fredede anlæg. Derfor gøres ikke videre i denne sag. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)