Holtug
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050604-39

Fredningsnr.
362971

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5-3 x 16-18,5 m. Kronen affladet mod S. Ret velbevaret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Omkring Foden i den største Del af Omkredsen er ringformet Grøft, som kunde synes fremkommen ved Opgravning af Randsten; inden for denne en anden Grøft, der ligeledes gaar om den den største Del af Højens Fod. Kronen affladet mod S og Overfladen i det hele forstyrret; Foden mod V afskaaren. I sin nuværende Stand er Højresten 16-18 1/2 m. bred, 2 1/2 - 3 m. høj; men dens oprindelige Form og Omfang lader sig paa grund af de stedfundne Gravninger ikke bestemme med nogen Sikkerhed. Højens midterste Del skal efter Meddelelse være udgravet c. 1820, og der skal paa Bunden være fundet en Grav, dannet af Kridtsten fra Klinten, med et søndret og hensmuldret Bronzesværd; Udgravningen blev derefter atter tilkastet. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 - 3 x 16 - 18 1/2 m. Kronen affladet mod S. Ret velbevaret, Græsklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2,5 x 16,0 x 18,0 m. Flad top; mod N og Ø ret stejle sider. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)