Maglehøj

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050605-1

Fredningsnr.
37298

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

"Maglehøj", 3,25 x 18,5-20 m. Top affladet, heri cementbehol- der, ca. 4 m i diam., ikke synlig. Firkantet gærde af jord om foden. Bev. med birk, poppel o.a.
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,"Maglehøj", bevoxet med høje Træer, om Foden omgivet med et Gærde. 3 1/4 m. høj, i N-S 18 1/2 m. bred, i Ø-V 20 m. bred. I den nordøstlige Side er der efter Meddelelse c. 1860 foretaget en Nedgravning, som endnu ses; der fandtes herved Oldsager af Bronze, der efter Beskrivelsen synes at have været Spiralring til Arm og Finger. Toppen affladet og omgivet med en Gang, hvortil en Gang føres op fra den østlige Højfod. Den omgivende Mark sænket ved Afgravning og Afpløjning. (Se nedenfor). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anm. Ved et tilfældigt Besøg i Sommeren 1902 erfaredes, at "Maglehøj" ([sb.] Nr. 1 ovenfor) samme Aar var bleven udgravet af Ejeren; Udgravningen syntes at være naaet til Bunds; der blev intet fundet.

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Ydre uforandret.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Maglehøj", 3 1/4 x 18 1/2 - 20 m. Top affladet, heri Cementbeholder, ca. 4 m. i Diam., ikke synlig. Firkantet Gærde af Jord om Foden. Bev. med Birk, Poppel og a.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Maglehøj. Foden afgravet mod S i gammel tid. I toppen en cementbeholder, iflg. fredningsbeskrivelsen ca 4 m i diam., med et ret frønnet plantelåg. Ses ikke nedefra. Mål: 3,2x19x19 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk