Lillehedinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050606-4

Fredningsnr.
37297

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,75 x 17-19 m; mindre afskrabninger; ved NV fod mindre skred, hvori 3 væltede randsten. Bev. med tæt tjørnekrat, hyld m.m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høj, 3 3/4 m. høj, i N-S 19, i Ø-V 17 m. bred, bevoxet med gammelt Krat, undtagen mod N-V, hvor den er græsklædt. Under Krattet flere Steder mindre Afskrabninger. Ved den nordvestlige Fod et mindre Skred (7 m. l., c. 1/2 m. dybt), hvori 3 væltede Randsten (indtil 0.90 store). Ellers ubeskadiget. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 3/4 x 17-19 m.; mindre Afskrabninger ved NV Fod, mindre Skred, hvori 3 væltede Randsten. Bev. med tæt Tjørnekrat, Hyld m.m.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med ret stejle sider. Mod NV ses en enkelt randsten. Mål: 3,7x20x20 m. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)