Stubbehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050607-8

Fredningsnr.
38292

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Stubbehøj", 2 x 9,5 m. Top affladet. Afgravet og stejl på alle sider. På toppen stort træ. Iøvrigt græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stubbehøj", tæt ved Stranden, paa alle Sider afgravet og stejl, affladet i Toppen og bevoxet med enkelte Træer. 9 1/2 m. br., 2 m. h. Efter Meddelelse er der i Vestsiden ved Afgravning fundet en Urne, som atter nedgravedes i Højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 x 9 1/2 m. Top affladet. Afgravet og stejl paa alle Sider Paa Toppen stort Træ. Iøvrigt græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stubbehøj". Alle sider stejlt afgravet i ældre tid. flad top. På toppen et stort træ. Mål: 1,8x11x9 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)