Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050607-15

Fredningsnr.
38291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 1,5 x 7,5-8 m med jættestue. Kamrets retn. antagelig NtV-StØ, gang mod ØtN. Kamrets nordlige ende fjernet. Dæksten synes borttagne. Af gang 2 sten i N og 2 i S. Der spores 4 sidesten af kamret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En til alle Sider afgravet Højrest, i hvis Top og Sider store Sten træde frem; i NØ-SV 8 m. l., i NV-SØ 7 1/2 m. bred, c. 1 1/2 m. høj. Højresten omslutter ]utvivlsomt[ en delvis forstyrret Jættestue; Kamret kan skønnes at have retning NtV- StØ, Gangen at udgaa mod Ø t N. Kamrets nordlige Ende er fjærnet (efter Meddelelse er her tidligere (i Fællesskabets Tid) borttaget 4 a 6 store Sten), og Dækstenene synes bortagne; den øvrige Del af Kamret kan skønnes endnu at være dækket af Højresten. Af Gangens Sidestene ses: 2 i dens Nordside (træde frem i Højrestens Nordside) og 2 i dens Sydside (Toppen af den synlig i Højrestens Overflade); i Højrestens Nordside er desuden blottet Enden af en vandret liggende Sten, som synes at være Gangens inderste Dæksten. Ud for Gangens østlige Ende ligger paa Jorden to Sten som tilsyneladende ikke hører dertil. Af Kamrets Sidestene ses 1 i Vestsiden nærmest Gangen og den lige over for staaende Sten i Østsiden (begge disse træde frem i Højrestens Nordside). I Højrestens Overflades ses desuden Toppen af to Stene, som synes at være henholdsvis een af Kamrets vestlige Sidesten og een af dets Sydlige Endesten. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1 1/2 x 7 1/2 - 8 m. med Jættestue. Kamrets Retn. antagelig NtV- StØ, Gang mod ØtN. Kamrets nordlige Ende fjernet. Dæksten synes borttagne. Af Gang 2 Sten i N og 2 i S. Der spores 4 Sidesten af Kamret.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, nærmest trekantet. I nordsiden ses flere store sten, antagelig af megalitgrav (jættestue). Mål: 1,3x12x8 m. Bevoksning: 1980: Græs

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj med megalit. 12 Ø-V x 8,5 x 1,3 m. Synlige sten: Ø højside 2, Ø top 3, S top 3, NV højside 2, NØ højtop 4. De 4 sten i NØ-lig højtop er orienteret VNV-ØSØ, af kammer eller gang. Megalit vest for Spangsbæk.

Litteraturhenvisninger  (0)