Rævebakkerne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-1

Fredningsnr.
36291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Rævebakkerne", ret velbev. ca. 2 x 19 m. Bev. med gamle egetræer o.a. "Rævebakkerne" omfatter 3629-1 - 5
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7 Høje [sb.1-7], "Rævebakkerne", alle bevoxede med Træer og Krat. Høj, ret vel bevaret, c. 2 m. høj, 19 m. bred. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Rævebakkerne" ret velbev. ca. 2 x 19 m. Bev. med gamle Egetræer o. a.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 2,0 x 18,0 x 18,0 m. Danner lysning i høj granskov. På højen er bygget en hytte af granrafter; 5 af rafterne er gravet ned i jorden. På højtoppen et overfladisk ildsted og et brændestativ (?) af let nedhamrede rafter. Lidt N for højtoppen er gravet et hul, 40 x 30 cm., 70 cm. dybt. Højens S-side revet op af et væltet træ. Nævnt for Skovfoged Petersen 27.11.1980. Ville se på stedet; vidste ikke med sikkerhed, hvem der havde gjort det. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2015 Museal restaurering
Journal nr.: 2011-7.23.03/SMV-0027
Kulturstyrelsen
Museal retablering

Litteraturhenvisninger  (0)