Rævebakkerne

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-7

Fredningsnr.
36295

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj af "Rævebakkerne". Stærkt forstyrret af rævegrave. Ca. 1 2/3 x 20 m. Flad gravning omtr. i midten. Bev. med unge bøge. "Rævebakkerne" omfatter 3629-1 - 5
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7 Høje [sb.1-7], "Rævebakkerne", alle bevoxede med Træer og Krat. ... Høj, umiddelbart Ø.t.N for [sb.] Nr.6, berørende denne; stærkt forstyrret af Rævegrav, c. 1 2/3 m. høj, 20 m. bred. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Rævebakkerne". Stærkt forstyrret af Rævegrave. Ca. 1 2/3 x 20 m. Flad Gravning omtrent i Midten. Bev. med unge Bøge.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 1,0 x 16,0 x 16,0 m. Ligger på bakkekam og synes derfor højere, end den er. Uregelmæssig overflade. Rævegrav mod S. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
To 0,5 m store sten på højtop i nord.


Billeder

7007 oversigt. Set fra Ø.
7005 to sten på top af høj i N. Set fra V.
4747