Magleby Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-8

Fredningsnr.
35291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i NV-SØ, ca. 1 x 10 x 23 m. Stor randsten i NV enden, 8 r i NØ side, 1 r for SØ enden, 10 r i SV side. Kammer i dys- sens længderetning, i SØ.lige del, af 2 lange bæresten og tær- skelsten på tværs for kamrets SØ side. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (8)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, afsat efter Meddelelse om Beliggenheden, paa Grund af tæt Krat utilgængelig for Undersøgelse. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1933 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 812/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 812/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i NV-SØ, ca. 1 x 10 x 23 m. Stor Randsten i NV Enden, 8 R. i NØ Side, 1 R. paa SØ Enden, 10 R. i SV Side. Kammer i Dyssens Længderetning, i SØ-lige Del, af 2 lange Bæresten og Tærskelsten paa Tværs for Kamrets SØ Side. Bev. med store Bøge.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NNV-SSØ. Mål 1,o x 28 x 10 m. Randsten NNV 2, ØNØ 7, SSØ 1, VNV 10. Randstenen midt for NNV-enden meget stor (men væltet). Rektangulært kammer i højens længderetning. Kammeret består af to svære sidesten og med SSØ en lavere gavlsten. Kammeret er delvist jordfrit. I bunden er der i de senere år gravet en ca. ½ m grøft på tværs, ca. 30 cm dyb. I siderne ses et lag strandflint og et par større sten. En større sten udenfor NNV-gavlen kan stamme herfra. Ikke tildækket, da jeg ikke havde skovl med. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)