Dyrehaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-9

Fredningsnr.
35292

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i NØ-SV, ca. 6 x 20 m. Sågodt som ingen jordhøjning. Der ses ialt 24 randsten. Bev. med enkelte store bøge.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Jordskorpen ses 8 større Sten paa Række i Retning omtrent NNØ-SSV, antagelig Del af Langsiden i en Langdysse; tæt Bøgekrat hindrede nærmere Undersøgelse. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i NØ-SV, ca. 6 x 20 m. Saa godt som ingen Jordhøjning. Der ses ialt 24 Randsten. Bev. med enkelte store Bøge.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Ca. N-S. Mål: 0,5 x 32 x 10 m Ganske lav høj, højest mod nord. Randsten: N 1, Ø 11, S 0, V 9. Et parti af østsiden revet op af et væltet træ. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
En vindfælde ved randsten i Ø-side.

Litteraturhenvisninger  (0)