Bredholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090512-10

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Grav, antagelig i Lighed med foregaaende [sb. 9] men omgivet af en rund Stenlægning af 7 M's Diam. Store Sten laa nær Midten, men af Kiste var intet tilbage. Jfr. Beretning som ved [sb.] 9. Bevoksning: 1982: Græs

1918 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 501/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse til mus.insp. Thomas Thomsen om stenlægninger på Bredholm (sb. 9-11). Ifølge gårdejer Rasmus Nielsen Kold fortæller et gammelt sagn, at øen Bredholm har navn efter en kæmpe, "Store Brede", der skulle ligge begravet der.

1918 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 501/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagnet er registreret under sb. 11.

1919 Museal udgravning
Journal nr.: 501/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af fortidsminder på Bredholm, sb. 9-11. VNV for stenkisten sb. 9 udgravedes et tilsvarende, men mere ødelagt gravanlæg. I midten af en rund stenlægning, ca. 7 m i diameter og omgivet af større randsten, fandtes nogle store flade sten fra en forstyrret kiste, som ikke undersøgtes nærmere. Forstyrrelserne kan muligvis skyldes isskruning på den lavtliggende holm.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppen af 12 Sten liggende i en Cirkel med ca. 7 m's Diameter. I Stencirklen ligger endvidere 1 stor Sten og 1 flad Sten, begge mod Syd. Lidt vestlig for Centrum ligger 4 store Stenblokke, hvoraf den sydligste kunde være Overligger til en Grav. [Skitse].

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kan ikke lokaliseres p.g.a. det (siden den intensive kreaturafgræsnings ophør opståede) tykke græstæppe. Fortidsmindet ligger på den lille ø Bredholm V for Strynø. Jens Beck har lovet at tage sig af sagen. Bevoksning: 1982: Græs

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkiste der ligger i på øen Bredholm.

Litteraturhenvisninger  (0)