Dyrehaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-43

Fredningsnr.
362929

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Grøft og dige over SØ foden. Enkelte mindre for- styrrelser ved Ø foden. Iøvrigt velbev. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, afsat paa Generalstabens Maalebordsblad, ikke genfunden paa Grund af tæt Bøgekrat. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Grøft og Dige over SØ Foden Enkelte mindre Forstyrrelser ved Ø Foden Iøvrigt velbev. Bev. med store Bøge.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den SØ-lige højfod skæres af skovdige. Højfoden mod N revet op af trærod. Synes ellers velbevaret. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)