Søholm Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-45

Fredningsnr.
362930

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 2/3 x 14,5 m. Fod mod SSV afgravet af gangen, der fører om nr. 46. I top og nedad SSV side overfl. afgr. Bevokset med bøge.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 m. høj, 14 1/2 m. bred. Foden mod SSV afgravet af Gangen der fører om [sb.] Nr.46. I Toppen og nedad Siden mod SSV en overfladisk Afgravning, vistnok Spor af et ældre Lystanlæg. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 x 14 1/2 m. Fod mod SSV afgravet af Gangen, der fører om [sb.] Nr. 46. I Top og nedad SSV Side overfl. Afgravning. Bev. med Bøge.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 1,5 x 16,0 x 16,0 m. Toppen skråt afgravet mod SV. SV- lige højfod antagelig berørt i forbindelse med omdannelsen af sb 46. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen 3629.30-54 + 3629 N-Y er en fin gruppe små og mellemstore høje. Bevokset med løvskov; hvis underskoven holdes nede, vil gruppen være et fint og anskueligt fortidsminde. Højene er gennemgående velbevarede. Arealet ligger op til en privat lukket skovvej; der er ca. 2 km. til offentligt tilgængelig P-plads. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)