Søholm Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-49

Fredningsnr.
362932

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 2/3 x 14,5 m. Ned af SV. siden overfl. afgravninger. Store bøge.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 m. høj, 14 1/2 m. bred. Ned ad Siden mod SV en overfladisk Afgravning, som synes fremkommen ved Gravning efter Ræv. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 2/3 x 14 1/2 m. Nedad SV Side overfl. Afgravninger, Store Bøge.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 1,5 x 16,0 x 16,0 m. Gammel tilgroet flad afgravning mod V; ellers velbevaret. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)