Søholm Hgd.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-51

Fredningsnr.
362937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

2 sammenbyggede høje (på målebordsblad afsat som en langhøj). Samlet l i ØSØ-VNV 28,5 m. Sb.nr. 50: 2,5 x 15,5 m. I top overfl. afgr. gang ved V.siden. Sb.nr. 51: 2,75 x 15,5 m. Ned ad VSV side overfl. afgravninger. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.50-51] sammenbyggede Høje (paa Generalstabens Maalebordsblad afsat som en Langhøj); samlet Længde i ØSØ-VNV 28 1/2 m. ... 2 3/4 m. høj, 15 1/2 m. bred. Ned ad Siden mod VSV en overfladisk Afgravning, ellers vel bevaret. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 [sb.50-51] sammenbyggede Høje, (paa Maalebordsbl. afsat som en Langhøj,) Samlet L. i ØSØ- VNV 28 1/2 m. ... 2 3/4 x 15 1/2 m. Ned ad VSV side overfl Afgr. Bev. med store Bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Måler 2,2 x ? x 17,0 m. Ujævn overflade. Støder mod NV op mod 3629-36. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk