Søholm Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-67

Fredningsnr.
362954

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 3/4 x 16 m. En enkelt overfl. tilgroet beskadigelse, ellers velbev. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 m. høj, 16 m. bred. Enkelte, som det synes, overfladiske Beskadigelser; ellers vel bevaret. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 16 m. En enkelt overfl. tilgroet ]Busk[ [[beskadigelse]], ellers velbev. Bev. med store Bøge.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1,7 x 15,0 x 15,0 m. Synes velbevaret. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)