Søholm Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050608-66

Fredningsnr.
362953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Overfl. en del forstyrret, ellers velbevaret. Store bøge i kanten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 m. høj, 18 m. bred. Overfladen en Del forstyrret af Rævegrave ellers vel bevaret. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Overfl. en Del forstyrret, ellers velb. Store Bøge i Kanten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2,5 x 16,0 x 16,0 m. Ujævn overflade p.g.a. mange rævegrave. I toppen to kunstige rævegrave (næppe helt nye). Nævnt for Skovfoged Petersen 27.11.80. Kendte ikke de kunstige rævegrave; ville tale med skytten og se til, at der ikke blev lavet flere. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)