St. Møllehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-20

Fredningsnr.
37292

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: G.I. 1857 Til Journ.nr. F57-3: D. 27/6-78 har G.I. under fortidsmindeforvaltningens kontrol opgravet et målepunkt fra ca. 1830. Målepunktet var placeret ca. 2 m vest om nuværende postament. Toppen af målepunktet lå i ca. 60 cm dybde, bunden i ca. 70 cm. Den nye nedgravning blev ført gennem omrørte lag. JB. "St. Møllehøj", 6 x 23-28 m. Siderne uregelm. og stejle. Gene- ralstabsmærke på toppen.
Undersøgelsehistorie  (10)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig Højrest (trigonometrisk Station) [["St. Møllehøj", fredlyst under Geodæt.Institut (1857)]], 6 m. høj. Foden har ved Afpløjning eller Afgravning faaet firsidet Form; det af Højen optagne Areal er i N-S 23 m., i Ø-V 28 m. bredt. Siderne ere ved Afgravning blevne uregelmæssige og temmelig stejle, men ere overalt græsklædte. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"St. Møllehøj", 6 x 23-28 m. Siderne uregelmæssige og Stejle. Generalstabsmærke paa Toppen.

1978 Museal udgravning
Uspecificeret institution
Udgravn. ved Geodætisk Institut af geodætisk sikringspunkt.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F57-3
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Store Møllehøj. Uregelmæssig overflade i siderne stejlt afgravet i gammel tid. GI-mærke på toppen. Mål: 5,5x30x26 m. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)